Általános iskola

Csillag csoport

Bemutatkozik a Budapesti Kolping Katolikus Iskola

Iskolánkban a keresztény értékrendet fontosnak tartjuk. Álláspontunk szerint a katolikus iskolának egyszerre kell konzervatívnak - azaz a múlt értékeihez ragaszkodó, fontolva haladónak-, és innovatívnak lennie. Mindezek értelmében pedagógiánk célja olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, amelyben minden gyermeknek színvonalas oktatásban és személyes igényeinek megfelelő képzésben van része.

Több időt biztosítunk az úgynevezett kulcskompetenciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére és ezzel szolgáljuk az alapkészségek nyugodt elsajátítását. Pedagógiai alapelveink szerint egy iskola sikerességét elsősorban az méri, hogy minden diákunk esélyt kap-e tehetsége kibontakoztatásához.

Névadónkról

Adolf Kolping a németországi Kerpenben látta meg a napvilágot 1813-ban. 13 éves korában cipészinasnak adták. 17 éves korától hét éven át, mint segéd vándorolt. 23 éves korában végre elkezdhette a gimnáziumot. 1844-ben lett a kölni papnevelő intézet hallgatója, s egy év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték.

Felismerte, hogy az emberi problémák orvoslására a stabil család, a biztos szülői háttér a legjobb nevelőiskola. Kolping azon munkálkodott, hogy felkarolja a veszélyeztetett, nehéz viszonyok között élő családokat.

Kolping lelkes támogatója lett a legényegyletek ügyének, meglátta, hogy itt a nagy lehetőség: elterjeszteni a legényegyleteket szerte az országban, - ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának megállítója. 1849-ben Kölnbe ment, s alig egy hónap múlva már a legényegyletek ottani létrehozásán fáradozott. Kidolgozta a Katolikus Legényegyletek működésének máig érvényben lévő szabályait, alapelveit. Az 1850-es években egymás után alakultak Németországban a katolikus legényegyletek. A mozgalom túllépett az országhatáron, szerte Európában kedvező fogadtatásra talált. Kolping 1865. december 4-én, Kölnben halt meg. II. János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá.

Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium